Giải pháp cho phép ký số trực tiếp ngay trên thiết bị di động mà không cần sử dụng USB token hay SIM với công nghệ đám mây, xác thực giao dịch điện tử tốc độ, an toàn, tin cậy và không giới hạn giữa các giao dịch cá nhân và/trong tổ chức.Giải pháp cho phép ký số trực tiếp ngay trên thiết bị di động mà không cần sử dụng USB token hay SIM với công nghệ đám mây, xác thực giao dịch điện tử tốc độ, an toàn, tin cậy và không giới hạn giữa các giao dịch cá nhân và/trong tổ chức.
DỊCH VỤ KÝ SỐ FPT

Giải pháp số hóa

ký kết trong doanh nghiệp

DỊCH VỤ KÝ SỐ FPT

Tăng tốc vận hành

với ký số từ xa
& chữ ký số token

DỊCH VỤ KÝ SỐ FPT

An toàn, pháp lý

Mọi giao dịch, ký kết

txt-1
txt-1
txt-1
txt-1

Bứt phá tăng trưởng

nâng cao hiệu suất công việc

 • Giải pháp cho phép ký số trực tiếp ngay trên thiết bị di động mà không cần sử dụng USB token hay SIM với công nghệ đám mây, xác thực giao dịch điện tử tốc độ, an toàn, tin cậy và không giới hạn giữa các giao dịch cá nhân và/trong tổ chức.Nâng tầm trải nghiệm ký
 • Giải pháp cho phép ký số trực tiếp ngay trên thiết bị di động mà không cần sử dụng USB token hay SIM với công nghệ đám mây, xác thực giao dịch điện tử tốc độ, an toàn, tin cậy và không giới hạn giữa các giao dịch cá nhân và/trong tổ chức.Đảm bảo pháp lý bảo mật
 • Giải pháp cho phép ký số trực tiếp ngay trên thiết bị di động mà không cần sử dụng USB token hay SIM với công nghệ đám mây, xác thực giao dịch điện tử tốc độ, an toàn, tin cậy và không giới hạn giữa các giao dịch cá nhân và/trong tổ chức.Tiết kiệm chi phí, gia tăng tốc độ xử lý
 • Giải pháp cho phép ký số trực tiếp ngay trên thiết bị di động mà không cần sử dụng USB token hay SIM với công nghệ đám mây, xác thực giao dịch điện tử tốc độ, an toàn, tin cậy và không giới hạn giữa các giao dịch cá nhân và/trong tổ chức.Ký số ngay trên thiết bị di động
Giải pháp cho phép ký số trực tiếp ngay trên thiết bị di động mà không cần sử dụng USB token hay SIM với công nghệ đám mây, xác thực giao dịch điện tử tốc độ, an toàn, tin cậy và không giới hạn giữa các giao dịch cá nhân và/trong tổ chức.
 • Giải pháp cho phép ký số trực tiếp ngay trên thiết bị di động mà không cần sử dụng USB token hay SIM với công nghệ đám mây, xác thực giao dịch điện tử tốc độ, an toàn, tin cậy và không giới hạn giữa các giao dịch cá nhân và/trong tổ chức.Nâng tầm trải nghiệm ký
 • Giải pháp cho phép ký số trực tiếp ngay trên thiết bị di động mà không cần sử dụng USB token hay SIM với công nghệ đám mây, xác thực giao dịch điện tử tốc độ, an toàn, tin cậy và không giới hạn giữa các giao dịch cá nhân và/trong tổ chức.Đảm bảo pháp lý bảo mật
 • Giải pháp cho phép ký số trực tiếp ngay trên thiết bị di động mà không cần sử dụng USB token hay SIM với công nghệ đám mây, xác thực giao dịch điện tử tốc độ, an toàn, tin cậy và không giới hạn giữa các giao dịch cá nhân và/trong tổ chức.Tiết kiệm chi phí, gia tăng tốc độ xử lý
 • Giải pháp cho phép ký số trực tiếp ngay trên thiết bị di động mà không cần sử dụng USB token hay SIM với công nghệ đám mây, xác thực giao dịch điện tử tốc độ, an toàn, tin cậy và không giới hạn giữa các giao dịch cá nhân và/trong tổ chức.Ký số ngay trên thiết bị di động

Ký số từ xa FPT.eSign

trên thiết bị di động

 • Giải pháp cho phép ký số trực tiếp ngay trên thiết bị di động mà không cần sử dụng USB token hay SIM với công nghệ đám mây, xác thực giao dịch điện tử tốc độ, an toàn, tin cậy và không giới hạn giữa các giao dịch cá nhân và/trong tổ chức.Kết nối với tốc độ cao, hiệu năng xử lý hàng triệu giao dịch/ngày.
 • Giải pháp cho phép ký số trực tiếp ngay trên thiết bị di động mà không cần sử dụng USB token hay SIM với công nghệ đám mây, xác thực giao dịch điện tử tốc độ, an toàn, tin cậy và không giới hạn giữa các giao dịch cá nhân và/trong tổ chức.Được cấp phép bởi bộ TT&TT và đạt tiêu chuẩn châu Âu eIDS
 • Giải pháp cho phép ký số trực tiếp ngay trên thiết bị di động mà không cần sử dụng USB token hay SIM với công nghệ đám mây, xác thực giao dịch điện tử tốc độ, an toàn, tin cậy và không giới hạn giữa các giao dịch cá nhân và/trong tổ chức.Ứng dụng cho Ngân hàng – Tài chính – Bảo hiểm – Chứng khoán, xây dựng Văn phòng Không giấy tờ
 • Giải pháp cho phép ký số trực tiếp ngay trên thiết bị di động mà không cần sử dụng USB token hay SIM với công nghệ đám mây, xác thực giao dịch điện tử tốc độ, an toàn, tin cậy và không giới hạn giữa các giao dịch cá nhân và/trong tổ chức.Giải pháp số hóa ký kết xác thực toàn vẹn tính pháp lý và nội dung tài liệu giao kết
Giải pháp cho phép ký số trực tiếp ngay trên thiết bị di động mà không cần sử dụng USB token hay SIM với công nghệ đám mây, xác thực giao dịch điện tử tốc độ, an toàn, tin cậy và không giới hạn giữa các giao dịch cá nhân và/trong tổ chức.
 • Giải pháp cho phép ký số trực tiếp ngay trên thiết bị di động mà không cần sử dụng USB token hay SIM với công nghệ đám mây, xác thực giao dịch điện tử tốc độ, an toàn, tin cậy và không giới hạn giữa các giao dịch cá nhân và/trong tổ chức.Kết nối với tốc độ cao, hiệu năng xử lý hàng triệu giao dịch/ngày.
 • Giải pháp cho phép ký số trực tiếp ngay trên thiết bị di động mà không cần sử dụng USB token hay SIM với công nghệ đám mây, xác thực giao dịch điện tử tốc độ, an toàn, tin cậy và không giới hạn giữa các giao dịch cá nhân và/trong tổ chức.Được cấp phép bởi bộ TT&TT và đạt tiêu chuẩn châu Âu eIDS
 • Giải pháp cho phép ký số trực tiếp ngay trên thiết bị di động mà không cần sử dụng USB token hay SIM với công nghệ đám mây, xác thực giao dịch điện tử tốc độ, an toàn, tin cậy và không giới hạn giữa các giao dịch cá nhân và/trong tổ chức.Ứng dụng cho Ngân hàng – Tài chính – Bảo hiểm – Chứng khoán, xây dựng Văn phòng Không giấy tờ
 • Giải pháp cho phép ký số trực tiếp ngay trên thiết bị di động mà không cần sử dụng USB token hay SIM với công nghệ đám mây, xác thực giao dịch điện tử tốc độ, an toàn, tin cậy và không giới hạn giữa các giao dịch cá nhân và/trong tổ chức.Giải pháp số hóa ký kết xác thực toàn vẹn tính pháp lý và nội dung tài liệu giao kết

Dịch vụ Chứng thực chữ ký số FPT.CA

 • Giải pháp cho phép ký số trực tiếp ngay trên thiết bị di động mà không cần sử dụng USB token hay SIM với công nghệ đám mây, xác thực giao dịch điện tử tốc độ, an toàn, tin cậy và không giới hạn giữa các giao dịch cá nhân và/trong tổ chức.Giải pháp số hóa ký kết xác thực toàn vẹn tính pháp lý và nội dung tài liệu giao kết
 • Giải pháp cho phép ký số trực tiếp ngay trên thiết bị di động mà không cần sử dụng USB token hay SIM với công nghệ đám mây, xác thực giao dịch điện tử tốc độ, an toàn, tin cậy và không giới hạn giữa các giao dịch cá nhân và/trong tổ chức.Sẵn sàng để sử dụng trên phần mềm Hóa đơn điện tử, BHXH, kê khai Thuế, kế toán, nhân sự, bán hàng, giao dịch ngân hàng, chứng khoán…
 • Giải pháp cho phép ký số trực tiếp ngay trên thiết bị di động mà không cần sử dụng USB token hay SIM với công nghệ đám mây, xác thực giao dịch điện tử tốc độ, an toàn, tin cậy và không giới hạn giữa các giao dịch cá nhân và/trong tổ chức.Thiết kế theo tiêu chuẩn bảo mật Bộ TT-TT, ISO, eIDAS.
Giải pháp cho phép ký số trực tiếp ngay trên thiết bị di động mà không cần sử dụng USB token hay SIM với công nghệ đám mây, xác thực giao dịch điện tử tốc độ, an toàn, tin cậy và không giới hạn giữa các giao dịch cá nhân và/trong tổ chức.
 • Giải pháp cho phép ký số trực tiếp ngay trên thiết bị di động mà không cần sử dụng USB token hay SIM với công nghệ đám mây, xác thực giao dịch điện tử tốc độ, an toàn, tin cậy và không giới hạn giữa các giao dịch cá nhân và/trong tổ chức.Giải pháp số hóa ký kết xác thực toàn vẹn tính pháp lý và nội dung tài liệu giao kết
 • Giải pháp cho phép ký số trực tiếp ngay trên thiết bị di động mà không cần sử dụng USB token hay SIM với công nghệ đám mây, xác thực giao dịch điện tử tốc độ, an toàn, tin cậy và không giới hạn giữa các giao dịch cá nhân và/trong tổ chức.Sẵn sàng để sử dụng trên phần mềm Hóa đơn điện tử, BHXH, kê khai Thuế, kế toán, nhân sự, bán hàng, giao dịch ngân hàng, chứng khoán…
 • Giải pháp cho phép ký số trực tiếp ngay trên thiết bị di động mà không cần sử dụng USB token hay SIM với công nghệ đám mây, xác thực giao dịch điện tử tốc độ, an toàn, tin cậy và không giới hạn giữa các giao dịch cá nhân và/trong tổ chức.Thiết kế theo tiêu chuẩn bảo mật Bộ TT-TT, ISO, eIDAS.

Nhanh chóng, hiệu quả và luôn được bảo mật

100+

Doanh nghiệp sử dụng

#1

Giải pháp về thị trường ký số

200.000+

Giao dịch/ngày

Hơn 500.000+

doanh nghiệp tin tưởng lựa chọn

Đinh Thị Thu Hằng

“FPT đã cùng FE Credit giải quyết được việc ứng dụng hoàn toàn nghiệp vụ ký kết trên nền tảng số, khách hàng yên tâm, quy trình vận hành minh bạch và đảm bảo tính pháp lý theo quy định của pháp luật Việt Nam”

Đinh Thị Thu Hằng - Trưởng phòng Mua sắm - FE Credit

Báo chí đưa tin

FPT.eSign - Giải pháp ký số từ xa duy nhất giành Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2022

FPT.eSign - Giải pháp ký số từ xa duy nhất giành Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2022

Ngày 9/10, tại Hà Nội, FPT.eSign vinh dự là giải pháp ký số từ xa duy nhất được Hội Truyền thông số Việt Nam trao Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam (Vietnam Digital Awards) 2022 .
FPT IS là đối tác duy nhất tại Việt Nam được SAP vinh danh 2 giải thưởng Đối tác của năm

FPT IS là đối tác duy nhất tại Việt Nam được SAP vinh danh 2 giải thưởng Đối tác của năm

Tại sự kiện “South East Asia Partner Success Summit”, FPT IS vinh dự được hãng công nghệ hàng đầu thế giới SAP trao 2 giải thưởng Partner of the Year 2021 (Đối tác của năm) và DRS Partner of the Year 2021 (Đối tác DRS của năm). FPT IS là đối tác có thứ hạng cao nhất của chương trình năm nay. Anh Nguyễn Hoàng Minh – Tổng Giám đốc FPT IS đại diện tham dự và phát biểu tại sự kiện. 
FPT.eSign đạt 5 sao giải thưởng Sao Khuê 2022

FPT.eSign đạt 5 sao giải thưởng Sao Khuê 2022

Dịch vụ ký số từ xa FPT.eSign do Công ty Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS) phát triển. Nền tảng này là một trong số 19 sản phẩm, giải pháp được VINASA lựa chọn và xếp hạng 5 sao trong tổng số 174 đề cử đạt danh hiệu Sao Khuê 2022.
{ @$site_info->desc_sort }}

Tư vấn miễn phí

Vui lòng điền thông tin để nhận tư vấn từ FPT

Tôi đã đọc, hiểu rõ, đồng ý và cam kết tuân thủ: Các điều kiện và điều khoản sử dụng dịch vụ, Chính sách bảo mật dữ liệu cá nhân của dịch vụ

Ký kết thông minh

Nâng tầm trải nghiệm

 • Giải pháp cho phép ký số trực tiếp ngay trên thiết bị di động mà không cần sử dụng USB token hay SIM với công nghệ đám mây, xác thực giao dịch điện tử tốc độ, an toàn, tin cậy và không giới hạn giữa các giao dịch cá nhân và/trong tổ chức.
 • Giải pháp cho phép ký số trực tiếp ngay trên thiết bị di động mà không cần sử dụng USB token hay SIM với công nghệ đám mây, xác thực giao dịch điện tử tốc độ, an toàn, tin cậy và không giới hạn giữa các giao dịch cá nhân và/trong tổ chức.
 • Sản phẩm được phát triển bởi
 • Giải pháp cho phép ký số trực tiếp ngay trên thiết bị di động mà không cần sử dụng USB token hay SIM với công nghệ đám mây, xác thực giao dịch điện tử tốc độ, an toàn, tin cậy và không giới hạn giữa các giao dịch cá nhân và/trong tổ chức.